Informuojame

Nuo 2016 m. balandžio 25 d. kredito unijos valdybos sprendimu stojantiems į Naftininkų kredito uniją stojamosios įmokos dydis bus 9,00 EUR.

Naftininkų KU administracijos vadovas Algirdas Žukauskas

Apie bendrą mokėjimų eurais sistemą – SEPA

Gerb. kredito unijos nary,

nuo naujųjų 2016 m. Lietuva prisijungs prie bendros mokėjimų eurais sistemos – SEPA (angl.k. Single Euro Payments Area)!  Todėl nuo ateinančių metų sausio 1 d. kredito įstaigos ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai nebegalės iš narių ir klientų priimti mokėjimo nurodymų, neatitinkančių SEPA reglamento reikalavimų.

Šiems pokyčiams yra aktyviai ruošiamos LKU kredito unijų grupės informacinės sistemos. Dėl šios priežasties 2015 m. gruodžio 31 d. nuo 15:00 val. iki 18:00 val. LKU internetinėje bankininkystėje kredito unijų nariams bus suteikta galimybė tik peržiūrėti sąskaitų likučius, o nuo 18:00 val. iki 23:00 val. bus visiškai apribotas prisijungimas prie internetinės bankininkystės.

Todėl rekomenduojame pinigų pervedimo ir kitas reikalingas internetinės bankininkystės operacijas atlikti iki 2015 m. gruodžio 31 d.  ir išvengti galimų nesklandumų.

Kas keisis LKU grupės kredito unijose prisijungus prie SEPA?   

  • Bus naudojama vienoda mokėjimo pervedimo forma, identiška kainodara ir reikalavimai mokėjimams Lietuvoje ir visoje Europos ekonominėje zonoje.
  • Keisis mokėjimo pervedimų formos informacijos pateikimas: sutrumpės gavėjo ir mokėtojo pavadinimai, mokėjimo paskirties laukai ir t. t. Daugiau apie mokėjimo formą čia.

Verslui:

  • Juridiniai asmenys, kurie teikė mokėjimus struktūrizuota forma per LITAS-ESIS, nuo sausio 1 d. privalės įsidiegti ir naudotis savo apskaitos sistemose ISO 20022 XML.

Daugiau informacijos apie SEPA rasite: lku.lt/sepa arba www.sepa.lt. Turėdami papildomų klausimų kviečiame kreiptis į savo kredito uniją.

Operacijos su mobiliuoju e. parašu.

LKU kredito unijų grupė nuo 2015 m. gruodžio vidurio stiprins internetinių pinigų pervedimų saugumą ir diegs naują priemonę – mobilųjį elektroninį parašą. Tai viena saugiausių elektroninių asmens identifikavimo priemonių, kuri leidžia prisijungti ir vykdyti operacijas internetinėje bankininkystėje. Kaip ir tikrasis asmens parašas, mobilusis e. parašas gali priklausyti tik fiziniam asmeniui. LKU grupės nariams naujos saugumo priemonės diegimą užtikrina Lietuvos centrinė kredito unija.

Mobilusis e. parašas naudingas tuo, kad jungiantis prie internetinės bankininkystės su mobiliuoju e. parašu, į mobilų įrenginį asmeniui reikės įvesti tik asmeniui žinomą sPin kodą, gyventojui tai pat nereikės nešiotis slaptažodžių kortelės. Be to, vienu mobiliuoju e. parašu bus galima naudotis skirtingų kredito įstaigų internetinės bankininkystės sistemomis bei kitų valstybės sistemų prieigai (kaip Lietuvos Respublikos savivaldybėse, „Sodroje“ ir kt.).

Lietuvos centrinė kredito unija diegdama naują saugumo priemonę kredito unijų klientams, kviečia unijų narius iš anksto pasirūpinti mobiliuoju e. parašu. Tam reikės nuvykti į pasirinkto mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitės“ arba „Tele2“) saloną, kur vietoje asmens esamos operatoriaus SIM kortelės bus išduota nauja SIM kortelė su mobilaus elektroninio parašo sertifikatu. Su savimi būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Naudojant mobilų e. parašą jungtis prie LKU grupės internetinės bankininkystės bus galima nemokamai, tačiau gali būti taikomas pasirinkto mobiliojo ryšio operatoriaus mokestis. Daugiau informacijos apie mobilų e. parašą rasite mobiliųjų operatorių tinklapiuose bei VĮ „Registrų centro“ tinklapyje – www.elektroninis.lt.

DUK čia: http://lku.lt/privatiems/mobilusis-elektroninis-parasas/

AR KEISIS PASLAUGŲ ĮKAINIAI?

Naftininkų kredito unija netaiko jokių mokesčių už prisijungimą mobiliu parašu. Internetinės bankininkystės paslaugų įkainiai nesikeičia, nepriklausomai su kokia priemone (slaptažodžių kortele ar mobiliu parašu) operacijos yra tvirtinamos. Mokesčius už mobilaus parašo suteikimą/aptarnavimą gali taikyti mobilaus ryšio operatorius.

Nuo šiol esame patogiai ir lengvai pasiekiami ir išmaniuosiuose įrenginiuose!

LKU kredito unijų grupės internetinis tinklalapis www.lku.lt nuo šiol patogiai pasiekiamas per visus išmaniuosius įrenginius. Kviečiame išbandyti!

Informacija indėlininkui apie indėlių draudimą.

1 priedas

INFORMACIJOS INDĖLININKUI FORMA

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą
Naftininkų kredito unijoje laikomi indėliai apsaugoti: Naftininkų kredito unija yra Lietuvos Respublikos indėlių garantijų sistemos dalyvis.

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis apdraudžia indėlininkų indėlius.

Apsaugos riba: Maksimali draudimo išmokos suma (ne didesnė kaip 100 000 eurų) taikoma vienam indėlininkui. Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininko indėliui, buvusiam banke, banko filiale arba kredito unijoje draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų. Draudimo išmokos už indėlius ir draudimo išmokos už įsipareigojimus investuotojams apskaičiuojamos ir išmokamos atskirai.

Indėlininkas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Draudžiamasis įvykis – bankroto bylos iškėlimas kredito unijai, bankui ar įmonei arba priežiūros institucijos sprendimo dėl poveikio priemonės taikymo ar investicinių paslaugų teikimo nutraukimo priėmimas, kai kredito unija, bankas ar banko filialas negali atsiskaityti su kreditoriais ar kai įmonė ar įmonės filialas yra nepajėgi (nepajėgus) įvykdyti įsipareigojimų investuotojams.

Jei įvyks draudžiamasis įvykis, valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatyta tvarka ir sąlygomis išmokės draudimo išmoką, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

Indėlių draudimo objektas yra indėlininkų indėliai eurais ir užsienio valiuta – Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais ir Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – Europos valstybių) nacionalinėmis valiutomis. Kitos užsienio valiutos indėliai nėra draudžiami.

Indėlis yra indėlininko pinigų, laikomų banke, banko filiale arba kredito unijoje pagal banko indėlio ir (ar) banko sąskaitos sutartis, ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas, suma (įskaitant priskaičiuotas palūkanas). Į indėlio sumą įskaitomos ne vien indėlininko sąskaitose draudžiamojo įvykio dienai esančios sumos, bet ir draudžiamojo įvykio dienai priskaičiuotos palūkanos.

Indėlininku laikomas fizinis arba juridinis asmuo, laikantis indėlį banke, banko filiale arba kredito unijoje, išskyrus subjektus, kurių indėliai pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo negali būti draudimo objektai.

Indėlininku nelaikytinas: 1) Lietuvos bankas; 2) valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“; 3) kredito įstaiga 4) finansų maklerio įmonė; 5) pagal Draudimo įstatymą veikianti draudimo įmonė; 6) pensijų fondas; 7) valdymo įmonė; 8) įmonė, kuri verčiasi lizingu (finansine nuoma); 9) kolektyvinio investavimo subjektas. Šių asmenų indėliai nėra draudžiami.

Draudimo objektas nėra:

1.Pačios Naftininkų kredito unijos (Draudėjo pavadinimas) išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais.

2. Pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos.

3. Toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems: Lietuvos banko; draudimo įmonės; kredito įstaigų; finansų maklerio įmonių; pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių; pensijų fondų; valdymo įmonių; įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma); kolektyvinio investavimo subjektų.

Pajus nėra draudimo objektas (taikoma tik kredito unijoms).

Tam tikriems indėlininkams ar indėliams draudimo išmokos nemokamos (Jei informacija pateikiama interneto svetainėje pateikiama aktyvi nuoroda į Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnį (iš Teisės aktų registro). Jei informacija pateikiama popieriuje, tai nurodomas visas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio tekstas).

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje: Visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus kompensuojama tik 100 000 eurų.

Vieno fizinio asmens bendra indėlio suma nustatoma sudėjus visus konkrečiam fiziniam asmeniui priklausančius indėlius, esančius skirtingose tos pačioje kredito įstaigos sąskaitose.

Vieno juridinio asmens bendra indėlio suma nustatoma sudėjus visus konkrečiam juridiniam asmeniui priklausančius indėlius, esančius skirtingose tos pačioje kredito įstaigos sąskaitose, ir to juridinio asmens filialams, atstovybėms ar kitiems struktūriniams padaliniams priklausančius indėlius, esančius skirtingose tos pačioje kredito įstaigos sąskaitose. Tai reiškia, kad kredito įstaigoje skirtingose sąskaitose esančios juridinio asmens ir jo struktūrinių padalinių (filialų ir (ar) atstovybių ar pan.) lėšos turi būti sumuojamos kartu, o bendrai išmokėtina maksimali draudimo išmokos suma negali viršyti 100 000 eurų ir ji išmokėtina tik juridiniam asmeniui.

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (-ais) asmeniu (-imis): Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (-ais) asmeniu (-imis), apskaičiuojant draudimo išmokos dydį, atsižvelgiama į kiekvienam indėlininkui priklausančią bendroje sąskaitoje esančio indėlio dalį. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, bendroje sąskaitoje laikomi pinigai padalinami į kiekvienam indėlininkui priklausančias bendroje sąskaitoje esančio indėlio dalis. Jeigu nėra specialių nuostatų, tokia sąskaita indėlininkams padalijama lygiomis dalimis. Tačiau visi vieno indėlininko indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų riba.
Draudimo išmokos mokėjimo terminas: Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimo išmokas indėlininkams išmoka per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryba, esant išskirtinėms aplinkybėms, suderinusi su Lietuvos banku, gali pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“, nes po 5 metų nuo draudžiamojo įvykio dienos gali būti nebeleidžiama pareikšti reikalavimo dėl draudimo išmokos. Daugiau informacijos galima rasti valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://iidraudimas.lt.

Išmokėjimo valiuta: Draudimo išmokos indėlininkams išmokamos eurais arba atitinkamos Europos valstybės nacionaline valiuta, kai indėliai laikomi banko ar įmonės filiale, įsteigtame Europos valstybėje. Už indėlius užsienio valiuta draudimo išmokos apskaičiuojamos pagal draudžiamojo įvykio dieną Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.
Kontaktiniai duomenys: Daugiau informacijos apie valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir draudimo sąlygas gausite valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, Vilnius, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el.p. idf@idf.lt, interneto svetainė: http://iidraudimas.lt).

Naftininkų kredito unija © 2011 | Internetinių svetainių kūrimas - Inforena